Рафтинг на Тара –  едно ноќевање
повеќе Рафтинг на Тара – едно ноќевање
Сафари и Рафтинг на Тара - две ноќевања
повеќе Сафари и Рафтинг на Тара - две ноќевања
Сафари и Рафтинг на Тара - 3 Ноќевања
повеќе Сафари и Рафтинг на Тара - 3 Ноќевања